Hadicové systémy se instalují zejména:

 • v požárních úsecích výrobních objektů a skladů
 • v požárních úsecích s vysokou lineární rychlostí šíření požáru vl v m/min
 • v dalších případech např.:
  • shromažďovací prostory /podle ČSN 730831/
  • hotely a zařízení pro ubytování o celkové kapacitě lůžek větší než60 osob
  • velkoprodejny a obchodní domy
  • hromadné garáže
  • výstaviště
  • filmová, televizní, rozhlasová studia
  • jeviště a zákulisí, sklady, rekvizit a dekorací

Instalace zařízení:

 • skříň se upevní na svislou konstrukci pomocí 4 ks vrutů a hmoždinek, které jsou přibaleny. Hadicové systémy se mají osazovat ve výšce 1,1 metru až 1,3 metru nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Dispozičně musí být umístěny tak, aby k nim osoby měly snadný přístup.
 • instalaci provést tak, aby bylo možno dvířka otevřít o 180o
 • oba boky jsou opatřeny otvory pro přívod vody, nevyužité otvory jsou zaslepeny

Zkoušení a předání do provozu:

podle ČSN 755411 a ČSN 736660

Ověřuje se zejména:

 • instalace vnitřních odběrných míst
 • funkce výtokových míst
 • správné a viditelné označení příslušných armatur a zařízení jako celku
 • průtokové a tlakové parametry na nejméně příznivých místech dle ČSN 730873 a ČSN EN 671-1
 • kompletnost předepsané výzbroje

Provozní kontroly:

 • Kontroly musí být prováděny v souladu s ČSN EN 671-3. Běžné kontroly se provádí dle prostředí ve , kterém se systém nachází a nebo na požárním riziku.
 • Za účelem provádění kontroly shody s návody výrobců k montáži hadicových navijáků a hydrantových systémů musí odpovědná osoba udržovat záznamy o projektu znázorňující přesné umístění a technické údaje o zařízení.
 • Provedení roční revize a údržby je prováděno podle ČSN EN 671-3. V případě periodické revize - každých 5 let natlakovat hadici na nejvyšší pracovní tlak, podle ČSN EN 671-1.
 • O provedené revizi/údržbě musí být vedeny záznamy. Na hadicový naviják nebo hydrantový systém se musí umístit štítek s údaji kontrole dle ČSN EN 671-3.