PLASTOVÁ SCHRÁNKA PRO 6 KG PRÁŠKOVÝ  HASICÍ PŘÍSTROJ