Hasicí přístroje

Hasicí přístroje slouží k hašení požáru v jeho počáteční fázi.


Třída A - požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím


Třída B - požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství


Třída C - požáry plynů


Třída D - požáry kovů


Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných na (v) kuchyňských spotřebičích


Nabídka hasicích přístrojů

Práškové

1 Pi   2 Pi   6 Pd   6 Pm   PG6B

Vodní a Pěnové

9Vi   GW 2L    Pěna 9 L 

Sněhové

2 Kg CO2    5 KG CO2

Jazyky:

CZ/EN