PĚNOVÝ  9 L

HP FT01-09A-00/CE1 obsahuje:

Technické údaje

hmotnost:                                            14,00 kg

rozměr (v mm)                                    582/185 (v/ø nádoby)

hasivo:                                                   9L AFFF3% 

výtlačný plyn:                                      dusík

rozsah funkčních teplot:                  5°C až  +60°C

provozní tlak při 20°C:                      15 bar

minimální doba činnosti:                 12 s

hasicí schopnost:                               21A  233B  

Jazyky:

CZ/EN