PĚNOVÝ  GW 2L

HP GW-2x ABF obsahuje:

Technické údaje

hmotnost:                                            4,60 kg

rozměr (v mm)                                    415 + 3 mm/110 (v/ø nádoby)

hasivo:                                                   RUHL Favorit home 

výtlačný plyn:                                      dusík

rozsah funkčních teplot:                 -30°C až  +60°C

provozní tlak při 20°C:                       15 bar

minimální doba činnosti:                 9 s

hasicí schopnost:                               855B  75F

Jazyky:

CZ/EN