PRÁŠKOVÝ  2 Pi

HP 2 Pi ReAl ST/EN 3 obsahuje

Technické parametry

hmotnost:                                            4 kg

rozměr (mm)                                        395/110 (v/ø nádoby)

hasivo:                                                   2 kg prášku ABC 50

výtlačný plyn:                                      dusík

rozsah funkčních teplot:                 -20°C až  +60°C

provozní tlak při 20°C:                       15 bar

minimální doba činnosti:                 9 s

hasicí schopnost:                               834B  C

Jazyky:

CZ/EN