PRÁŠKOVÝ  6 Pm          model 34A 183B C

HP 6 Pm ReAl ST/EN 3 obsahuje:

Technické údaje

Hmotnost:                                            9,8 kg

rozměr (mm)                                        530/160 (v/ø nádoby)

hasivo:                                                   6 kg prášku ABC 50

výtlačný plyn:                                      dusík

rozsah funkčních teplot:                  -20°C až  +60°C

provozní tlak při 20°C:                       15 bar

minimální doba činnosti:                 12 s

hasicí schopnost:                               34A  183B  C

Jazyky:

CZ/EN