PRÁŠKOVÝ  6 Pd

HP 6 Pd ReAl ST/EN 3 obsahuje:

Technické údaje

Hmotnost:                                             9,4 kg

rozměr (mm)                                         503/158 (v/ø nádoby)

hasivo:                                                    6 kg prášku Himifos40

výtlačný plyn:                                      dusík

rozsah funkčních teplot:                 -20°C až  +60°C

provozní tlak při 20°C:                       15 bar

minimální doba činnosti:                 12 s

hasicí schopnost:                               21113B  C

Jazyky:

CZ/EN