Práškový GP- 6x ABC ES

HP PG6B  obsahuje:

Hmotnost:                                            9,6 kg

rozměr (v mm)                                    535/150 (v/ø nádoby)

hasivo:                                                   6 kg prášku ABC Favorit Tertia dusík

výtlačný plyn:                                      dusík

rozsah funkčních teplot:                 -30°C až  +60°C

provozní tlak při 20°C:                       15 bar

minimální doba činnosti:                 12 s

hasicí schopnost:                               43A  233B  C

Jazyky:

CZ/EN