PRÁŠKOVÝ  PG6B

HP PG6B  obsahuje:

Technické údaje

Hmotnost:                                            9,5 kg

rozměr (v mm)                                    525/162 (v/ø nádoby)

hasivo:                                                   6 kg prášku ABC 40

výtlačný plyn:                                      dusík

rozsah funkčních teplot:                 -30°C až  +60°C

provozní tlak při 20°C:                       14 bar

minimální doba činnosti:                 12 s

hasicí schopnost:                               34A  183B  C

Jazyky:

CZ/EN