SNĚHOVÝ  2 KG 

HP 2 CO2 i ReAl ST/EN 3 obsahuje:

Technické údaje

Hmotnost:                                            7 kg

rozměr (v mm)                                    457/120 (v/ø nádoby)

hasivo:                                                   CO2 kg

rozsah funkčních teplot:                 -30°C až  +60°C

PS nejvyšší dovolený tlak:               216 bar

minimální doba činnosti:                 9 s

hasicí schopnost:                               21B  

Jazyky:

CZ/EN