SNĚHOVÝ  5 KG    model 89B

HP 5 CO2 i ReAl ST/EN 3 obsahuje:

Technické údaje

hmotnost:                                             14 kg

rozměr (v mm)                                    695/140 (v/ø nádoby)

hasivo:                                                   CO2 5 kg

rozsah funkčních teplot:                 -30°C až  +60°C

PS nejvyšší dovolený tlak:               216 bar

minimální doba činnosti:                 9 s

hasicí schopnost:                               89B  

Jazyky:

CZ/EN