VODNÍ  9 Va

HP 9 Va ReAl ST/EN 3 obsahuje:

Technické údaje

Hmotnost:                                             15,85 kg

rozměr (v mm)                                     695/158 (v/ø nádoby)

hasivo:                                                     9 l - Potamix 9

výtlačný plyn:                                       vzduch

rozsah funkčních teplot:                  -20°C až  +60°C

provozní tlak při 20°C:                        15 bar

minimální doba činnosti:                  12 s

hasicí schopnost:                                13A  

Jazyky:

CZ/EN