HASICÍ  PŘÍSTROJE

PRÁŠKOVÉ

1 Pi       2 Pi      6 Pd      6 Pi     PG6

VODNÍ A PĚNOVÉ

9Vb     GW 2L    F9

SNĚHOVÉ

2 kg CO2      5 kg CO2  

Hasicí přístroje slouží k hašení požáru v jeho počáteční fázi.

Třída A - požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím

Třída B - požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství

Třída C - požáry plynů

Třída D - požáry kovů

Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných na (v) kuchyňských spotřebičích