Přepravitelná tlaková zařízení


Provádíme periodické inspekce a zkoušky podle bodu 6.2.1.5 dohody ADR/RID na bezešvých ocelových lahvích na přepravu plynů třídy 2 (oxid uhličitý - UN 1013)